+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Hidrantska oprema

Nalazite se ovde:
hidrantska oprema

Hidrantska oprema

Prema važećem Zakonu o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. Zakoni) i Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018) većina industrijskih objekata kao i pojedini stambeno poslovni objekti moraju imati postavljenu stabilnu hidrantsku instalaciju.

Na određenim mestima na instalaciji (definisano projektnom dokumentacijom) postavljeni su priključci u hidrantskim ormanima. U slučaju potrebe za gašenjem u ormanima se nalazi potrebna hidrantska oprema kao što su vatrogasna creva i mlaznice i razne vrste ključeva za učvršćenje spojki ili otvaranje i zatvaranje protoka vode i sl.

Kod nas se možete snabdeti hidrantskom opremom kao što su:
1. Stabilne i slepe spojke Fi25, Fi52, Fi75 i Fi110
2. Usisne i potisne spojke Fi25, Fi52, Fi75, Fi110
3. Reducir spojke – sve vrste standardnih redukcija
4. Kosi ventili Fi52 (siluminski i mesingani)
5. Creva vatrogasna dužina 15m prečnika Fi25, Fi52, Fi75 i Fi110 i raznih nazivnih pritisaka
6. Zidni hidrantski ormani – prazni i sa opremom
7. Jednokrilni hidrantski ormani samostojeći – prazni i sa opremom
8. Dvokrilni hidrantski ormani samostojeći – prazni i sa opremom
9. Hidrantski nastavci B/2C, B/B, C/C
10. Ključevi C, ABC (siluminski i čelični)
11. Ključevi za nadzemni hidrant (siluminski i čelični)
12. Mlaznice raznih vrsta
13. Nadzemni hidranti nazivnih prečnika DN80, DN100, DN150
14. Podzemni hidranti i pripadajuća armatura
15. Sabirnice
16. Razdelnice

Za sve što ovde nije navedeno možete nas kontaktirati radi dogovora i eventualnih ponuda.

 
© 2015. Vatrosprem Inovacije