+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Banka halona

Nalazite se ovde:
Banka halona

Banka halona

Haloni pripadaju supstancama koje uništavaju ozonski omotač. Montrealski protokol propisuje rokove za smanjenje i potpunu eliminaciju potrošnje halona u sistemima za gašenje požara. Naša zemlja, kao potpisnik Montrealskog protokola ima obavezu da do 2010. godine potpuno prekine sa proizvodnjom-uvozom halona. Zakon o zaštiti životne sredine zabranjuje uvoz, proizvodnju i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač, osim za posebne namene na osnovu dozvole Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

Banka halona je postrojenje, instalirano u Vatrospremu za prikupljanje, prečišćavanje, kontrolu kvaliteta i skladištenje halona. Vatrosprem je jedina ovlašćena firma za obavljanje poslova sakupljanja, prečišćavanja, skladištenja i distribucije halona u skladu sa odredbama Montrealskog protokola i Zakona o zaštiti životne sredine. Jedino preko Banke halona moguće je nabaviti halon za tzv. kritične primene uz verifikaciju i nadzor nadležnih institucija.

Rad Banke halona omogućuje korisnicima da realizuju supstituciju svojih halonskih instalacija alternativnim, ekološki prihvatljivim sistemima za zaštiu od požara, rešavajući problem zamenjenog i neupotrebljenog halona iz svojih instalacija.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web