+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Autocisterna AC-80

Nalazite se ovde:

Specijalno komunalno vozilo - Autocisterna AC-80

Podvozak

Tip: Iveco ML160E22 4x2
Motor: Euro 5
Snaga: 220 KS
Menjač: Manuelni 6+1 sa izvodom snage (sa prirubnicom) za pogon pumpe za vodu
Međuosovinsko rastojanje: 3690mm
Kabina: kratka 1+1
Ukupna dozvoljena težina: 16000 kg

Noseći ram

Izrađen je od savijenog čeličnog "U" profila i prema propisima proizvođača podvoska pričvršćen za isti. Na karakterističnim mestima je ojačan odnosno ostvarena je poprečna veza. Ovakvim ramom se izbegava koncentracija opterećenja tj. isto se ravnomerno prenosi na podvozak. Sve veze nosećeg rama i podvoska izvedene su vijcima.

Rezervoar

Zapremine 8000 lit. je izrađen od čeličnog lima (opcija može biti izrađen i od nerđajućeg čelika uz doplatu), koferastog poprečnog preseka i sa odgovarajućim brojem pregradnih danaca za ublažavanje talasanja i revizionim otvorom Ø500mm sa poklopcem. Snabdeven je prelivnom cevi prečnika 3" kao i cevi 2" sa priključnom spojkom "C" za hidrantsko punjenje. Na zadnjem dancetu je nivokazno staklo radi kontrole napunjenosti rezervoara. Cisterna je sa unutrašnje strane zaštićena za prevoz pitke vode.

Instalacija za vodu

Sastoji se od sistema usisnih i potisnih cevnih i crevnih vodova sa ventilima, prednjeg uređaja sa mlaznicama za pranje i polivanje. Komandovanje prednjim uređajem je pneumatsko iz kabine vozila (otvaranje ventila, podizanje/spuštanje mlaznica). Na zadnjem delu vozila instalacija je snabdevena potisnim ventilima za priključenje dva potisna creva dužine 6m sa mlaznicama kao i i priključkom za bateriju sa četiri slavine.

Pumpa za vodu – tehničke karakteristike:
Tip: centrifugalna jednostepena
Kapacitet: 800 lit/min. pri 6 bar
Broj obrtaja: 3000 min-1
Materijal kućišta: aluminijum
Multiplikacija: 3,35
Pogon pumpe: kardanom sa pomoćnog izvoda

Centrifugalna pumpa je jednostepena, potisna. Konstruktivno je izvedena iz dve celine. U pogonskom delu na ulaznom vratilu je zupčasti par multiplikatora sa prenosnim odnosom 3,35. Izlazno vratilo multiplikatora je ujedno i vratilo kola pumpe, koje je smešteno u drugom delu kućišta pumpe, na kome se nalaze otvori usisnog voda.

Uležištenje oba vratila izvedeno je sa odgovarajućim kugličnim ležajevima. Svi delovi kućišta su od Al-legure, a vratila i zupčanici od kvalitetnog čelika.

Pogon dobija od kardana sa pomoćnog izvoda. Preko nosača pumpe pričvršćena je za šasiju.

Elektro-instalacija

Obuhvata pored funkcionalnih veza pojedinih elemenata i signalno-sigurnosne uređaje (rotaciona i gabaritna svetla na prednjem i zadnjem delu vozila).

Boja vozila

Vozilo se isporučuje u boji i sa logom na vratima po želji kupca.

Oprema koja se isporučuje standardno uz vozilo:

  • ključ za ABC spojke 2 kom.
  • hidrantski ključ 1 kom.
  • hidrantski nastavak B/2C (JUS Z.C1.029) 1 kom.
  • hidrantsko crevo dužine 5m 1 kom.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web