+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Protivpožarni aparati

Nalazite se ovde:
Vatrogasni aparati

Protivpožarni aparati

Vatrosprem inovacije d.o.o. u svojoj ponudi ima sve tipove ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata. Do sada je u Vatrospremu proizvedeno preko 3,5 miliona vatrogasnih aparata različitih tipova u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Vatrogasni aparati za gašenje prahom

Ručni aparati za gašenje prahom izrađuju se u skladu sa standardom SRPS Z.C2.035 u dve verzije, sa bočicom i pod stalnim pritiskom.

Protivpozarni aparati sa punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A). Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama, koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A.

Zahvaljujući telu aparata pod stalnim pritiskom pogonskog gasa azota (N2) i jednostavnoj konstrukciji, ovi aparati su uvek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar koji se isporučuje standardno uz ove tipove aparata omogućava u svakom trenutku uvid u stanje aparata.

Kod aparata sa bočicom, ugrađena bočica sa CO2 osigurava visoku pouzdanost aparata kroz duže vreme, dok lako rukovanje mlaznicom za prekidanje na kraju savitljivog gumenog creva omogućava sigurno gašenje svih vrsta požara. Način na koji se aktivira aparat pomoću udarnog dugmeta predstavlja najbrži način aktiviranja bez mogućnosti pogrešnog rukovanja.

Vatrogasni aparati za gašenje ugljendioksidom

Vatrogasni aparati za gašenje ugljendioksidom izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.040 (ručni aparati) i SRPS Z.C2.140 (prevozni aparati).

Prenosni aparati se izradjuju sa punjenjem 3 i 5kg, a prevozni sa punjenjem 10, 30 i 60kg. Glavna odlika svih ovih aparata je jednostavno i sigurno rukovanje i povećanje učinka gašenja požara klase B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama. Efektivnost aparata omogućava mlaznica na kraju savitljive cevi. Na prenosne aparate postavljeni su ventili za prekidanje, a na prevozne aparate postavljeni su ventili sa odvrtanjem. Koriste se za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova. Ugljen-dioksid je sredstvo za gašenje posebno preporučljivo za korišćenje kod požara osetljivih materijala i uređajaja, jer CO2 ne oštećuje i ne prlja.

Vatrogasni aparati za gašenje vodom i penom

Aparati za gašenje požara vodom izrađuju se prema standardu SRPS Z.C2.060 i namenjeni su isključivo za gašenje požara klase „A“ - požari u drvnoprerađivačkoj, tekstilnoj, industriji papira, ambalaže, plastike, trgovinama i skladištima navedenih industrija.

Aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.050 (aparati sa ručnom pumpom) ili prema SRPS Z.C2.055 (aparati sa pogonskim gasom) i prvenstveno su namenjeni za gašenje požara klase „B“, a mogu se koristiti i za gašenje požara klase „A“. Ovim aparatima nije dozvoljeno gašenje požara na električnim instalacijama.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web