+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Autopodizač

Nalazite se ovde:
autopodizač kontenera
autopodizač kontenera

Komunalno vozilo - Autopodizač kontenera za papir

Po konstrukciji ovaj tip vozila spada u savremeno komunalno vozilo. Skladno je oblikovano i funkcionalno, a sastavljeno je od sledećih podsklopova:

  • podvozak
  • noseći ram
  • platforma
  • polužni mehanizam
  • hidraulična instalacija
  • izvršne komande

Ukupna masa nadgradnje je oko 750 kg ± 5%, a nosivost od 1000 – 1100 kg.

Podvozak

Tip: IVECO Daily 40C15 4x2
Motor: Euro 5
Snaga: 150 KS
Menjač: Manualni 6+1 sa odgovarajućim izvodom snage
Međuosovinsko rastojanje: 3450mm

Noseći ram

Izrađen je od savijenog čeličnog "U" profila i prema propisima proizvođača podvoska pričvršćen za isti. Na karakterističnim mestima je ojačan, odnosno ostvarena je poprečna veza. Ovakvim ramom se izbegava koncentracija opterećenja tj. isto se ravnomerno prenosi na podvozak. Sve veze nosećeg rama i podvoska izvedene su vijcima.

Platforma autopodizača

Projektovana je tako da može da primi sile radnih cilindara za kipovanje i sile radnih cilindara podupirača za ravnotežni položaj. Pod je izrađen od lima, a na prednjem delu nalazi se rezervoar za ulje i nosač rezevnog točka koji se može lako skidati. Na zadnjem delu na sredini poda postavljene su kuke na sajli za hvatanje sanduka pri kipovanju. Sa leve i desne strane postavljena je bočna zaštita protiv podletanja. Sa desne ispod platforma postavljena je i PVC kutija za smeđtaj mreže ili alata.

Polužni mehanizam

Izrađen je od dve poluge na kojima su postavljeni lanci za hvatanje sanduka. Drugi krajevi poluga oslanjaju se klizno na karoseriju vozila čiji ležajevi dozvoljavaju lučno kretanje poluga pod dejstvom sila cilindar. Lanci su ugrađeni tako da se mogu skraćivati ili produžavati pomoću zatezača. Ovo je potrebno za rad na neravnom terenu.

Osovine ležaja polužnog mehanizma, lanaca i radnih cilindara za pokretanja polužnog mehanizma izrađene su od kvalitetnog čelika brušenjem, termički obrađenog cementiranjem tako da su sile trenja svedene na minimum.

Hidraulična instalacija

Sastoji se od rezervoara za ulje kapaciteta 40 lit., hidraulične pumpe protoka 32 lit/min., dvosekcijskog razvodnika sa ručnim komandama, blok ventila, hidrauličnih cilindara, cevi i gumenih creva.

Izvršne komande

Postavljene su na dvosekcijski razvodnik i pomoću njih upravljamo radom stabilizatora (stopa) i podizanjem, spuštanjem i kipanjem kontenera.

autopodizač kontenera
autopodizač kontenera

Napomena: Nadgradnja se nakon peskarenja farba u osnovnu i završnu boju u nijansi kabine vozila ili u nijansi po želji kupca.

Po želji kupca moguće su i razne modifikacije u konstrukciji i dizajnu kako bi korišćenje i održavanje vozila bilo što efikasnije i lakše.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web