+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Kamion smećar

Nalazite se ovde:
Kamion smećar
Kamion smećar

Komunalno vozilo - Kamion smećar

Podvozak

Tip: Eurocargo ML180E25 4x2
Ukupna dozvoljena masa: 18000 kg
Međuosovinsko rastojanje: 3690 mm
Motor: Euro-5 Snaga: 180 kW (250 KS)
Menjač: manuelni, 9+1
Kočnice: disk napred i nazad, ABS, ASR
Kabina: kratka 1+2

Nadogradnja

Nadgradnja je predviđena za sakupljanje, sabijanje, odvoženje i istovar smeća na deponiju. Sistem prihvata i sabijanja smeća: tip „potisna ploča“.

Noseći ram

Predstavlja osnovu na kojoj je izvršena nadgradnja i preko njega je ostvarena veza sa ramom podvoska. Ima zadatak da ravnomerno prenese opterećenje nadgradnje po čitavom ramu podvoska. Glavni element su čelični kutijasti nosači (tri para): zadnji su sa osovinom, srednji samo za naslanjanje, dok su prednji vijčanom vezom vezani za ram vozila.

Spremnik zapremine 16m3

Zaobljenih stranica bez čeličnih profila sa spoljne strane kao ojačanja, spreda zatvoren istisnom pločom. Samonoseći pod je ojačan uzdužnim i poprečnim profilima, a na bokovima se nalaze vođice istisne ploče. Na zadnjem delu se nalaze oslonci zadnjih vrata, cilindara za podizanje istih kao i sistem bravljenja. Svi varovi su kontinuirani radi sprečavanja korozije, spremnik 100% vodonepropustiv.

Zadnja vrata

Služe za zatvaranje sabirnog sanduka (zaptivanje profilisanom gumom koja omogućava potpunu nepropustljivost) i predstavlja najvažniji deo za sabijanje smeća koji se sastoji od:

 • Okvira koji nosi sve funkcionalne delove i vezan je za sanduk u gornjem delu, a u donjem preko sistema zabravljivanja. Podizanje i spuštanje vrši se posredstvom hidrauličnih cilindara. Između bočnih strana zavareno je utovarno korito zapremine 1,8 m3. Na otvor je priključen uređaj za automatsko pražnjenje kontejnera - istresanje. Zadnja vrata se automatski zaključavaju i otključavaju prilikom podizanja i spuštanja.
 • Kolica predstavljaju robusnu, profilima ojačanu konstrukciju. Pokreću ih dva cilindra duž dve bočne vođice preko četiri rolne. Na donjem delu se nalazi ležište pritisne ploče sa cilindrima.
 • Pritisna ploča je takođe robusne konstrukcije izrađena od čelika velike otpornosti na habanje i udare. Njenim zahvatanjem prazni se utovarno korito i vrši sabijanje smeća u razmeri 1:5 nabijanjem uz istisnu ploču. Cilindri za pomeranje pritisne ploče mehanizma za sabijanje namešteni sa unutrašnje strane vrata.
Takođe, na zadnjem delu postoje slavine za pražnjenje ocednih voda.

Prenosni sistem

Glavni element je hidraulička instalacija (hidraulička pumpa koja je priključena direkno na izvod snage, cilindri za pomeranje kolica, cilindri za pritisnu ploču - kašiku, teleskopski cilindar dvostrukog dejstva potisne ploče, cilindri za podizanje zadnjih vrata, cilindri kiper uređaja, ručni razvodnik za rad sa istisnom pločom pri istovaru, razvodnici za rad radne grupe, razvodnik za podizanje zadnjih vrata, sistem ventila sigurnosti i rezervoar za ulje). Direktno na izvod snage na menjaču (bez kardana), ugrаđenа je dvostrujnа klipno аksijаlnа pumpа (mаksimаlnog pritiskа 350 bаrа). Pumpа omogućаvа nezаvisаn rаd mehаnizmа zа sаbijаnje i mehаnizmа zа istresаnje-utovаr.

Automatski se podiže broj obrtaja motora, a time i pumpe prilikom rada na pražnjenju posuda. Hidraulični cilindri za sabijanje otpada montirani van utovarnog prostora. Na hidrauličnim cilindrima za podizanje vrata ugrađeni su sigurnosni kočioni ventili za slučaj pucanja creva.

Sa zadnje strane na obe strane vozila nalaze se dve preklopne platforme za stajanje radnika sa rukohvatima. Gazišta su izrađena od rešetkastih profila tako da propuštaju blato, sneg i led.

Uređaj za istresanje:
 • Kombinovan uređaj za pražnjenje standardnih kontejnera 1100 litara i standardnih kanti od 80,120 i 240 litara.
 • Sistem rada: vertikalno translatorno podizanje i rotaciono pražnjenje
 • Hidraulični cilindri sa sigurnosnim blokirnim ventilima
 • Komandovanje: ručno preko elektrohidrauličnog razvodnika
 • Zaštita: crveno dugme za slučaj opasnosti sa obe strane istresača, trenutno zaustavlja radne hodove kompletnog hidrauličnog sistema
 • Uprаvljаčke funkcije nаdgrаdnje smeštene u zаdnjem delu vozilа, bočno - levo.
 • Tip komаndi: pojedinаčni tаkt i аutomаtski ciklus.
 • Mаx. rаdni pritisаk u sistemu pri eksploаtаciji vozilа: 180 bаrа
Kamion smećar
Kamion smećar
Princip rada:

Potisna ploča stoji na kraju utovarnog sanduka kad je prazan i predstavlja drugu stranu sistema za sabijanje smeća. Potisna ploča se pomera po čeličnim kliznim stazama - šinama koje su zavarene iznad poda sa unutrašnje strane tovarnog sanduka i na kojima su lako izmenljivi visokootporni klizači.

Prilikom rada najpre se ispravlja pritisna ruka - kašika, a zatim se vrši brzo spuštanje kolica tako da se sabija smeće koje je ubačeno u utovarno korito. Zatim se pritisna ruka - kašika zatvara i kolica se podižu noseći smeće i sabijajući ga uz potisnu ploču. Ova se automatski pomera unazad kada ukupna sila na nju pređe zadanu vrednost i smeće se pomera ka kabini vozila uvek podjednako sabijeno. Kada se sabirni sanduk napuni, prekida se dalji utovar i vozilo odlazi na deponiju radi istovara smeća.
Način rada:
- automatski
- manuelni

U slučaju zaustavljanja mehanizma za presovanje nije moguće da dođe spontano do ponovnog pokretanja sistema.

Na deponiji se odbrave i podignu zadnja vrata dejstvom na ručni razvodnik ili na daljinske komande u kabini izbacuje smeće pomeranjem potisne ploče tj. izvlačenjem teleskopskog cilindra. Kada se izbaci svo smeće potisna ploča se vraća za oko 0,5 m ka kabini vozila. Zadnja vrata se nakon spuštanja automatski zabravljuju i vozilo je spremno za rad.

Spuštanje vrata ostvaruje se dejstvom na dvoručne komande sa mesta na kojem operator ima jasan pogled na područje zatvaranja.

Svetlosno-zvučna signalizacija:
 • Rotaciono svetlo na kabini i nadgradnji sa mehaničkom zaštitom
 • Dva radna reflektora za osvetljenje korita
 • Gabaritna svetla
 • Trodelna svetla: pozicija. stop, pokazivači pravca sa mehaničkom zaštitom
 • Zvučni signal za kretanje unazad i signal vozaču od strane radnika
Zaštita i boja

Nadgradnja peskarena, dvokomponentna osnovna boja i dvokomponentna poliuretanska (PUR) boja. Sušenje u komori pri visokim temperaturama. Završna boja u nijansi po želji kupca.

Kamion smećar
Kamion smećar
© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web