+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Bager sistem

Nalazite se ovde:
Bager sistem za gašenje požara

Sistem za detekciju i dojavu požara na rotacionim bagerima za površinke kopove

Sistem detekcije požara treba da obezbedi nadzor linija za transport uglja i nadzor tehničkih prostorija u smislu blagovremene detekcije pojave i mesta nastanka požara, kao i upozorenje dežurnim licima da je do njegove pojave došlo. Takođe, treba da inicira i predefinisanu realizaciju izvršnih funkcija u okviru drugih tehničkih sistema.

Instaliran je adresabilni sistem dojave požara koji se sastoji od:

  • Centralnog uređaja za dojavu požara (PPC1 i PPC2)
  • Ručnih javljača požara (za spoljašnju i unutrašnju montažu)
  • Optičkih javljača požara
  • Termosenzitivnog kabla - detektora požara
  • Adresabilnih ulaznih modula za monitoring termosenzitivnog kabla
  • Uređaja za uzbunjivanje - Aderesabilnih sirena sa strobom
  • Kablovske instalacije

Sistem detekcije požara se sastoji od dva podsistema. I prvi i drugi sistem su realizovani sa centralom sa jednom petljom. Centrala 1 za dojavu požara je smeštena u bager a Centrala 2 u klizni voz.

U slučaju aktiviranja jednog javljača u zoni (bilo ručnog, automatskog javljača ili bilo termosenzitivnog kabla), na kontrolnoj tastaturi centrale se dobija signal o aktiviranju sa brojem detektora i brojom zone. Bez vremenske zadrške dolazi do aktiviranja adresabilnih sirena sa bljeskalicama u petljama kao i relejnih izlaza u centrali koji su dodeljeni zoni u kojoj je nastao alarm. Preko ovih izlaza uključuju se izvrsne funkcije i elektromagnetni ventili i kaskadno preko još jednog nivoa releja prosleđuje se signal o aktiviranju date zone požara:
1. u komandnu sobu
2. aktivira ventil dodeljen toj zoni.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web