+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Sistemi za gašenje požara

Nalazite se ovde:
Sistemi za gašenje požara

Sistemi za gašenje požara

Sektor protivpožarnog inženjeringa pruža usluge projektovanja, montaže i servisiranja svih tipova instalacija za gašenje požara na kopnu i na brodovima u skladu sa domaćim i stranim propisima. Posedujemo licence za projektovanje i izvođenje sistema za gašenje vodom (automatski sprinkleri), penom i gasovitim sredstvima (CO2, FM-200).

Vatrosprem je projektovao, proizveo i isporučio opremu, montirao i pustio u rad preko 1000 sistema za zaštitu od požara industrijskih postrojenja i skladišta, poslovnih objekata, hotela, muzeja, komandno-računarskih centara i elektroenergetskih postrojenja, objekata namenske industrije i zaštitio preko 200 brodova raznih namena. Poslovi iz ovog programa realizovani su u Rusiji, Iraku, Češkoj, Nigeriji, republikama bivše SFRJ.

Vatrosprem je proizvodi i montira opremu i sisteme za zaštitu brodova, luka i prevodnica. Isporučena je oprema za gašenje požara za 14 najvećih vatrogasnih brodova na svetu. Sistemi i oprema projektovani su i izrađeni prema pravilima za izgradnju brodova i postrojenja na moru. Poseduju ateste i odobrenja ovlašćenih domaćih i međunarodnih organizacija za atestiranje.

Vatrosprem je jedini ovlašćen za poslove skladištenja i distribuiranja halona kao i za servisiranje halonskih instalacija i aparata u skladu sa domaćim propisima i odredbama međunarodnih ugovora koje je potpisala naša zemlja.

Rešavamo kompleksne probleme zaštite od požara industrijskih postrojenja, skladišta, javnih i poslovnih objekata. Tradicija i iskustvo, uz visoke standarde kvaliteta i primenu najsavremenijih tehničkih rešenja, garancija su pouzdanosti i sigurnosti naših proizvoda.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web