+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Projektovanje i inženjering

Nalazite se ovde:
Projektovanje i inženjering

Usluge projektovanja, montaže i servisiranja

Vatrosprem inovacije iz Beograda, pruža kompletne usluge projektovanja (arhitektonsko, mašinsko i tehnološko), montaže i servisiranja.

Cilj je da klijentima obezbedimo potpunu uslugu počevši od pribavljanja potrebne dokumentacije od nadležnih organa, preko izrade projektne dokumentacije do samog izvođenja radova i obezbeđivanja upotrebne dozvole.

Usluge koje nudimo sastoje se od:

 • Izrada Projekata stabilnih instalacija za zaštitu od požara
 • Izrada Projekata stabilnih instalacija za dojavu požara
 • Izrada Projekata zaštite od požara kao i projekata koji su neophodni za dobijanje saglasnosti na Projekat zaštite od požara (AG, mašinski, ViK, elektro itd.)
 • Izrada Projekata o zonama opasnosti
 • Izrada i dopuna Pravila zaštite od požara
 • Izrada Procene ugroženosti od elementarnih i drugih nezgoda
 • Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 • Izrada Plana zaštite od udesa
 • Izrada Programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
 • Obuka i testiranje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije sa putevima evakuacije, prolazima, prilazima, izlazima, pešačkim komunikacijama i obeležavanje evakuacionih puteva
 • Pružanje usluga referenta ili rukovodioca za organizaciju i sprovođenje mera zaštite od požara
 • Mesečni preventivni nadzor za poslove Zaštite od požara
 • Logistička podrška prilikom Tehničkog prijema objekta vezano za protivpožarnu zaštitu
© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web