+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Sistemi za gašenje penom

Nalazite se ovde:
Sistemi za gašenje požara penom

Sistemi za gašenje penom - Teška, srednja i laka pena

Sistemi za gašenje vazdušnom penom primenjuju se kada je potrebno gašenje sa daljine i sa velikom količinom pene.To su po pravilu centalni sistemi kojima se štite objekti visokog požarnog rizika i velike vrednosti.

Mehanizam gašenja vazdušnom penom sastoji se od zagušujućeg i rashlađujućeg efekta koji se postiže prekrivanjem zapaljene površine penom.

Osnovni elementi sistema za gašenje penom su rezervoar za vodu, pumpa za vodu, rezervoar za penilo, pumpa za penilo, mešač, sistem razvoda (cevovodi, ventili, lonci za penu, skretači), uređaji za stvaranje pene (stabilne i mobilne mlaznice, plafonski rasipači, bacači i generatori pene).

Princip rada sastoji se u potiskivanju vode u mešač i dalje kroz sistem razvoda ka objektu koji gori. Istovremeno pumpa potiskuje penilo u mešač gde se u određenom zadatom procentu meša sa vodom. Emulzija - mešavina vode i penila prolazi kroz mlaznice gde se stvara pena - mehurići ispunjeni vazduhom.

Aktiviranje sistema može biti ručno (zaštita nadzemnih rezervoara), automatsko (gašenje aviona u hangaru) i daljinsko (luke i brodovi)

Sistemi za gašenje teškom vazdušnom penom najviše se primenjuju kod požara zapaljivih tečnost, naročito nafte i naftnih derivata. Ovi sistemi koriste se i u hemijskoj industriji kao i u gašenju luka i brodova korišćenjem daljinski komandovanih bacača velikih kapaciteta i dometa preko 100 m. Sistemi sa lakom i srednjom penom sve češće primenjuju se kod zatvorenih skladišta zapaljivih materija. Ovi sistemi koriste se i za gašenje u industrijskim postrojenjima i fabričkim halama gde je potrebno brzo ispuniti zapreminu ugroženog prostora i postići trodimenzioni efekat gašenja.

Vatrosprem projektuje, montira i servisira sve vrste sistema za gašenje penom, a u svojim pogonima proizvodi sve najvažnije elemente sistema - automatske mešače, stabilne i ručne mlaznice sa tešku i srednju penu, plafonske rasipače, lonce i rasipače za penu, daljinski komandovane bacače kapaciteta do 20 000 lit/min.

© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web