+381 11 2761 636
Dunavska 97, 11000 Beograd, Srbija
English    Srpski
Pratite nas:

Vatrosprem Inovacije :: Hidraulična polužna dizalica

Nalazite se ovde:

Hidraulična polužna dizalica TIP D-035 T3

polužna dizalica

Hidraulična polužna dizalica D-035 T3 je namijenjena za ugradnju na vozilo sa spremnikom i presom za sabijanje smeća.

Dizalica služi za manipulaciju (podizanje i spuštanje) i pražnjenje podzemnih kontejnera zapremine 1,5m3, 1,8m3, i 3m3.

Dizalica se ugrađuje na nosaču postavljenom na desnoj strani zadnjeg kraja vozila i za nosač se veže pomoću 4 vijka M20.

Tehnički podaci za dizalicu

Podizni moment dizalice: 34,3 kNm (3,5 tm)
Min. horizontalni dohvat: 1,7 m
Max. hidraulični dohvat: 5,0 m (ovaj dohvat se postiže pomoću tri cilindra)
Radni pritisak: 180 bara
Ugao obrtanja dizalice: 330°
Moment obrtanja: 360 daNm
Masa dizalice: 375 kg
Nosivost dizalice: 2200 kg / 1,6 m | 1350 kg / 2,6 m | 930 kg / 3,8 m | 700 kg / 5,0 m

Sklopovi i oprema dizalice

Dizalica se sastoji od sledećih elemenata:

Stub dizalice sa uređajem za obrtanje

Stub dizalice je urađen od čeličnih limova. Donji deo stuba je ploča od lima debljine 8 mm i prečnika 250 mm sa 8 otvora Ø17mm, koji služe za vezu stuba sa pužnim točkom uređaja za obrtanje. Gornji deo stuba se zglobno veže sa gredom strele dizalice.

Na prednjoj strani stuba (u donjoj zoni) su zavarene uške gde se postavlja cilindar za podizanje/spuštanje strele dizalice.

Uređaj za obrtanje služi za obrtanje stuba sa strelom dizalice. Sastoji se pužnog reduktora sa klipnim hidromotorom.

Ugao obrtanja dizalice je 330°, mereno od desne stranice vozila - smećara. Prekid obrtanja u krajnjim položajima se postiže pomoću električnih prekidača.polužna dizalica

Strela dizalice

Strela dizalice se sastoji od grede i tri teleskopske poluge. Izvlačenje teleskopskih poluga je pomoću tri cilindra sa hodom od po (1000+2x1200)=3400 mm.

Na kraju strele dizalice je postavljena okretna kuka nosivosti 2,5 tone sa priveznicom.

Ostalo

 • Upravljanje izvršnim organima (cilindrima) se vrši pomoću 3 – sekcijskog hidrauličnog razvodnika. Razvodnik ima ulazni (primarni) ventil sigurnosti i svaka sekcija ima sekundarne ventile sigurnosti, koji obezbeđuju dizalicu od preopterećenja.
 • Komandovanje razvodnikom je dvostruko: pomoću ručica – mehanički i pomoću bežične daljinske (radio) komande.
 • Cilindri ugrađeni na ovoj dizalici su dvostrukog dejstva.
 • Na cilindrima za dizanje i teleskopiranje su ugrađeni kočioni (blokirajući) ventili, koji imaju zadatak da obezbede konstrukciju od padanja u slučaju pucanja creva.
 • Na uređaju za obrtanje je postavljen obrtni kočioni ventil.
 • Hidraulična instalacija – povezivanje cilindara sa razvodnikom je izvedena pomoću priključaka, cevi i fleksibilnih cevi (creva).
 • Razvodnik za dizalicu je postavljen u prostoru do uređaja za obrtanje dizalice.
 • Pomoću priključaka, cevi i creva spajaju se cilindri na dizalici sa razvodnikom.
 • Za ugradnju elemenata za komandovanje razvodnikom pomoću bežične daljinske komande potrebno je povezati i odgovarajuću električnu instalaciju.
 • Dizalica je opremljena i meračem broja radnih sati.
 • Projektovanje, proračun, izrada, ispitivanje i testiranje dizalice je u svemu prema standardu SRPS EN 12999.
© 2015. Vatrosprem Inovacije :: Web Dizajn New Web